نشریات دانشجویی

 

نام حوزه:معاونت فرهنگی و اجتماعی

شرح وظایف: مسئول نشریات دانشجویی ، امور تبلیغاتی محیطی (مناسبتهای فرهنگی ، مذهبی ، اجتماعی و..)

نام و نام خانوادگی: مهدی عاشوری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس ( آدرس پست الکترونیک، تلفن مستقیم و تلفن داخلی )

Ashori-1352@yahoo.com

1097-01333424306

سوابق اجرایی:

 1. رئیس اداره کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی رشت 1393-1387
 2. مدیر مسئول انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی رشت    1393-1388

سوابق پژوهشی:

 • تألیف کتاب پژوهشی در موضوعات اسلامی انتشارات دهسرا ، 1390 ، رشت
 • تألیف کتاب توسعه حقوق زن انتشارات واحد رشت ، 1390 رشت
 • ارائه مقالات بصورت سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات کنفرانسهای ملی و منطقه ای بشرح ذیل :
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، مهر 1384
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت ، اسفند 1384
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه ، اسفند  1385
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، اسفند 1385
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، زمستان 1385
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، بهمن 1386
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، آذر 1386
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، آذر 1387
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ، خرداد 1387
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، اسفند  1388
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد ، آذر  1389
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،مهر  1389
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد ،مهر1389
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس ، خرداد 1389
آخرین ویرایش۳۰ آذر ۱۳۹۵