مدیر کل فرهنگی و اجتماعی

 

 

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

نام ونام خانوادگی: قاسم قاسمی 

سوابق تحصیلی: دانش آموخته سطوح عالی حوزه علمیه وکارشناسی ارشد حقوق 

فعالیت مستمر در حوزه فرهنگی دانشگاه

سوابق اجرایی:

عضو هیات  علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار از سال ۸۳

معاون نهاد نمایندگی  مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد استان گیلان به مدت دو سال

فعال در حوزه مسایل فرهنگی واجتماعی

دارای مقالات علمی پژوهشی در همایش های ملی ومنطقه ای

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۳۰ فروردین ۱۳۹۵