کارکنان

نام حوزه: معاونت دانشجویی

نام و نام خانوادگی:عادله حیدری

شرح وظایف: انجام امور مربوط به نقل و انتقالات دانشجویی

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۱۰۳ 

سوابق اجرایی:

 

 

آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۳۹۵