شرح وظایف

شرح وظایف اداره نقل و انتقالات:

۱. بررسی درخواستهای ثبت شده در سامانه نقل و انتقالات

۲. اعلام نظر به درخواستهای دانشجویان متقاضی نقل و انتقالات

۳. جهت دریافت هرگونه اطلاعات به وب سایت www.monada.iau.ir مراجعه فرمایید.

۴. ارسال و اعلام وصول پرونده های دانشجویان انتقالی .

آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۳۹۵