شرح وظایف

 

خوابگاه دانشجویی

 نحوه پذیرش دانشجو به شرح زیر می باشد:

۱. ارائه تقاضای کتبی از جانب دانشجو در شروع ترم تحصیلی ( اولویت با دانشجویان غیر بومی و جدیدالورود می باشد) به همراه پرینت انتخاب واحد نیمسال فوق.

۲.  پس از بررسی شرایط نامبردگان و کسب موافقت معاون یا مدیر محترم دانشجویی بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی آزمایش پزشکی لازم جهت تایید سلامت دانشجو تنظیم و پس از صدور گواهی تایید سلامت از جانب پزشک مرکز درمانی ، تکمیل فرم های ضروری و پرداخت اجاره های خوابگاه صورت می پذیرد. واحد رشت جهت اخذ اجاره های خوابگاه در دو مرحله شش ماهه اقدام می نماید ارائه خدمات به دانشجویان خوابگاهی در حد توان واحد و بهینه سازی این امر از هدف های واحد می باشد.

شرح وظایف مدیر خوابگاه:

- تشکیل پرونده خوابگاهی برای دانشجویان جدیدالورود

- نظارت دقیق بر حضور و غیاب و ورود و خروج دانشجویان و سایر افراد به خوابگاه

- نظارت بر امور نظافتی خوابگاه

- نظارت بر سیستم گرمایشی و سرمایشی در فصول مختلف

- برقراری ارتباط با والدین دانشجویان

- شناسایی و معرفی دانشجویان دارای مشکلات روحی به حوزه معاونت دانشجویی جهت بهره مندی از خدمات مشاوره ای

- انتقال پیشنهادات و نقطه نظرات دانشجویان در زمینه ارتقا سطح کیفی خوابگاه ها به حوزه معاونت محترم دانشجویی

- محاسبه و گزارش ساعات کارکرد عوامل اجرایی

- ارائه پیشنهادات فرهنگی به منظور بهره مندی دانشجویان از برنامه ریزی های سیاحتی، زیارتی و فرهنگی

- همراهی با عوامل تاسیساتی هنگام حضور در واحدها

- ارسال گزارش کتبی شامل مشخصات دانشجویی که نسبت به مقررات کم توجهی می نمایند

- کنترل مجوز میهمانان

- تنظیم گزارش عملکرد هفتگی و ماهیانه جهت ارسال به حوزه معاونت دانشجویی

عوامل اجرایی و دست اندارکار خوابگاه در حال حاضر عبارتند از:

۱) معاون دانشجویی

۲) مدیر امور دانشجویی

۳) سرپرست اداره امور خوابگاه

۴) مدیر خوابگاه

۵) متصدیان خوابگاه

 ۶) همکاران انتظامات

     تامین امنیت اسکان  دانشجو در فضائی که از هر حیث آرامش فکری را برای دانشجو بوجود آورد ، یکی از دغدغه های بزرگ دانشجویان و خانواده های ایشان در زمان تحصیل می باشد. علیرغم اینکه دانشگاه آزاد اسلامی برای تامین محیط خوابگاهی برای دانشجویان فاقد هرگونه تعهدی می باشد ، لیکن به دلیل ایجاد فضای امن و خاطری آرام برای دانشجو در طول تحصیل و ایجاد آرامش فکری والدین ، تمام تلاش خود را در جهت ارائه امکانات خوابگاهی به کار می گیرد.

     واحد رشت نیز در این راستا قدم برداشته و هم اینک دو مجتمع خوابگاهی به صورت تملیکی در اختیار دانشگاه می باشد که شامل خوابگاه کوثر با  ۲۸ واحد خوابگاهی ( دو خوابه و یک خوابه) واقع در مرکز شهر و نیز ساختمان خوابگاه دانشجویی دهکده شامل ۲۰ واحد خوابگاهی در مجاورت مجتمع آموزشی پل تالشان بوده که پذیرای دانشجویان دختر و ترجیحا" غیر بومی است واز آنجائی که به دلیل ظرفیت محدود پذیرش و تعداد زیاد متقاضیان طبعا" نمی توان به همه نیازهای دانشجویان در این زمینه جامه عمل پوشاند، لیکن این واحد در جهت ایجاد محیط و فضای مناسب با امکانات موجود و حداقل هزینه دریافتی اقامتی برای دانشجویان ساکن ، سعی بر آن دارد تا از این طریق قدری از دغدغه بزرگ والدین را بر طرف نماید.

 

آخرین ویرایش۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴