شرح وظایف

 

آشنایی با اداره سلف سرویس

سلف سرویس دانشگاه عهده دار مسئولیت خطیر تهیه و توزیع غذای دانشجویان در وعده های مختلف، متناسب با برنامه ریزی انجام شده در هر واحد دانشگاهی می باشد. سلف سرویس واحد رشت ، متناسب با امکانات موجود سرویس دهی ، وعده ناهار دانشجویان را بر عهده دارد که روند استفاده از امکانات سلف سرویس به شرح زیر  می باشد:

۱. دریافت کارت اتوماسیون تغذیه:

کلیه دانشجویان باید با در دست داشتن کارت دانشجویی به اتوماسیون مراجعه کرده و هزینه مربوط را طی دو فیش جداگانه یا کلی به مبلغ ۵۰/۰۰۰ ریال بابت دریافت کارت و فیش به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال بابت شارژ کارت در بانک ملی مجتمع آموزشی امام خمینی ( پل طالشان) و یا هر بانک ملی خارج از دانشگاه به شماره حساب ۰۲۱۶۲۴۹۹۲۳۰۰۱ واریز نمایند و فیش های واریزی را به مسئول اتوماسیون تغذیه در دانشکده ها تحویل دهند.

      توجه: بعد از فارغ التحصیلی دانشجویان ، در صورت سالم بودن و مخدوش نبودن کارت  مبلغ ۳۵۰۰۰ ریال به دانشجویان عودت داده می شود.

۲. افزایش اعتبار:

از کارت های اتوماسیون تغذیه از نوع اعتباری است لذا پس از اتمام مبلغ موجود در کارت ، باید با مراجعه به بانک های مذکور مبلغ۱۰۰/۰۰۰ ریال  را واریز نموده و فیش واریزی را جهت شارژ کارت به مسئول اتوماسیون تحویل دهند.

  ۳. رزرو غذا:

  کارت الکترونیکی دارای قابلیت رزرو تا سه هفته تا ۲۴ ساعت است بنابراین دانشجویان گرامی باید به دستگاه های رزرو غذا در داخل سلف سرویس مراجعه کرده و غذای خود را رزرو کنند.

۴. زمان توزیع:

غذا همه روزه از ساعت ۱۲ الی ۱۴ در سلف سرویس توزیع می گردد.

۵. برنامه غذایی هفتگی:

برنامه غذایی هفتگی قبل از رزرو غذا در معرض دید دانشجویان قرار می گیرد از قبیل: زرشک پلو، کوبیده، ترش کباب، قورمه سبزی، قیمه، باقلی پلو، قیمه پلو، عدس پلو، فسنجان و... متناسب با فصول سال تغییر می کند.

۶. برنامه اینترنتی رزرو غذا:

دانشجویان محترم می توانند با استفاده از شماره کارت تغذیه و رمز عبور یک، غذا و شارژ کارت خود را به صورت اینترنتی انجام دهند.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴