مسئول دفتر معاونت

 

 

 

مسئول دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

نام ونام خانوادگی: علی کاظمی 

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس ( آدرس پست الکترونیک، تلفن مستقیم و تلفن داخلی )

Alikazemi999@gmail.com

۰۱۳۳۳۴۲۴۳۰۶ داخلی ۱۰۸۱


 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۳۰ فروردین ۱۳۹۵