کاردانشجویی

نام حوزه: معاونت دانشجویی (کاردانشجویی)

نام و نام خانوادگی: الهام حسینی

شرح وظایف: انجام امور مربوط به کار دانشجویی، انجام امور مربوط به بروشورهای ماهانه مرکز، تایپ ساعات پزشک عمومی مرکز خدمات درمانی و پزشک معتمد مرکز همچنین ساعات حضور مشاور مرکز بصورت ماهانه، تایپ نامه های اداری مربوط به حوزه دانشجویی، تنظیم قراردادهای پزشک و مشاور مرکز

آخرین مدرک تحصیلی: کاردانی مدیریت خانواده ( دانشجویی کارشناسی مدیریت خانواده)

اطلاعات تماس: تلفن مستقیم: ۳۳۴۴۷۰۶۴   داخلی: ۱۱۴۹

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

شرایط کاردانشجویی

   آن دسته از دانشجویانی که متقاضی کار دانشجویی در دانشگاه می باشند پس از اولویت بندی توسط اموردانشجویی و احراز شرایط در قسمت های مختلف از قبیل کتابخانه، مرکز رایانه و سلف سرویس، تربیت بدنی، آزمایشگاه و ... می توانند تا سقف ۸۰ ساعت ( بین ۸۰-۵۰ ) بنا به صلاحدید مسئول قسمت مشغول به کار گردند یه دلیل محدود بدون ظرفیت پذیرش نیروی کار دانشجویی از بین متقاضیان با توجه به ارائه مدارک فنی (مدرک کامپیوتر و ... ) و همچنین حسن خلق و وضعیت مساعد تحصیلی و ... انتخاب صورت می پذیرد. شرایط اولیه دانشجویان متقاضی کار دانشجویی عبارتند از :

۱. گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی.

۲. داشتن صلاحیت عمومی ، حسن سلوک و اخلاق حسنه .

۳. نداشتن سابقه در کمیته انضباطی واحد.

۴. نداشتن درآمد کافی برای تامین هزینه جاری به تشخیص مسئولین واحد. 

۵. داشتن میانگین معدل حداقل ۱۲ برای دوره کاردانی و کارشناسی و ۱۴ برای مقاطع بالاتر.

۶. داشتن اعلام نیاز از معاونت ذیربط برای انجام کار دانشجویی.

۷. داشتن کارایی لازم برای انجام وظایف محوله به تشخیص معاون ذیربط

۸. بستگی به تعداد متقاضی کار دانشجویی می تواند طول دوره کاری هر دانشجوی مشغول به کار را کاهش دهد. (هر دانشجو حداکثر می تواند دونیمسال مشغول به کار باشد.)

۹. لازم به ذکر است بر اساس بخشنامه جدید سازمان مرکزی میزان حقوق ماهیانه هر دانشجو در پایان هر ترم تحصیلی از شهریه ترم آینده کسر گردیده و حقوق به صورت ماهیانه به دانشجو پرداخت نمی گردد.

 

 

 

آخرین ویرایش۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴