کمیته انضباطی

 

کمیته انضباطی دانشجویی

      مرجع رسیدگی به تخلفات دانشجویی کمیته انضباطی دانشجویی می باشد. برای رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان در کمیته های انضباطی، سه مرجع در سه مرحله به قرار ذیل صلاحیت رسیدگی دارند:

الف – کمیته انضباطی بدوی که در واحد دانشگاهی و در دانشکده های واحد (جامع) تشکیل می شود.      

ب – کمیته انضباطی تجدید نظر که در دبیرخانه مناطق ( واحدهای جامع) تشکیل می شود.

ج- کمیته انضباطی مرکزی که در حوزه معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه تشکیل می شود.

تخلفات:

      در آیین نامه انضباطی تخلف به اعمالی گفته می شود که در زمان تحصیل دانشجو انجام شده و مشمول یکی از موارد زیر می باشد.

الف – جرایم عمومی و قضایی: اعمالی که طبق قوانین کشور جرم تلقی می شود همانند: تهدید و ارعاب یا سلب امنیت ، توهین یا فحاشی یا هتک حرمت، ضرب و جرح و جعل و سرقت و...

ب- تخلفات آموزشی و اداری: اعمالی که نقض مقررات آموزشی و اداری دانشگاه باشد مانند: تخلف امتحانی – تقلب امتحانی – تقلب در امتحان میان ترم – شرکت به جای دیگری در جلسه امتحان – عدم رعایت مقررات دانشگاه و اخلال در نظم و عدم رعایت مقررات خوابگاه.

ج- تخلفات سیاسی و امنیتی: انجام هر عملی که با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد مانند: عضویت در گروه های محارب و مفاسد، تبلیغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحادی، توهین به شعائر اسلامی – ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه.

د- تخلفات اخلاقی: رفتارها و اعمالی غیر از موارد فوق که در محیط های دانشگاهی انجام شده و مغایر شئون اسلامی و اخلاقی جامعه بوده و یا به حیثیت دانشگاه ها و یا واحد دانشگاهی لطمه وارد کند مانند: استعمال مواد مخدر- نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر – استفاده از مشروبات الکلی – عدم رعایت پوشش اسلامی – عدم رعایت شئون دانشجویی.

     کمیته انضباطی می تواند پس از رسیدگی به تخلفات گزارش شده، در صورت احراز انجام تخلف براساس دستورالعمل، تنبیه هایی را اعمال کند.

آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۳۹۵