مشاوره

مشاوره

     از آنجا یی که یکی از اهداف دانشگاه آزاد اسلامی ارتقای کمی و کیفی سطح تحصیلی و فرهنگی دانشجویان در دانشگاه می باشد و طبعا امکان این امر وجود دارد که هر دانشجویی در طی دوران تحصیل خود بنا به دلایل مختلف به صورت مقطعی درگیر یک سری از مشکلات در زمینه های تحصیلی ، خانوادگی، روحی و روانی ،مسائل مربوط به ازدواج و ... گردد ،  از این رو با هدف کمک به این دسته از دانشجویان و رفع مسائل آنان  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت اقدام به راه اندازی مرکز مشاوره در این واحد نموده است. این مرکز با بهره گیری از یک روان شناس ، با مدرک کارشناسی ارشد  در طول ایام هفته اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان مراجعه کننده می نماید و دانشجویان علاقه مند با مراجعه به مرکز مشاوره و دریافت وقت قبلی در ساعات مشخصی که از طریق بردهای مرکز مشاوره و آموزشی به اطلاع دانشجویان رسیده است،از خدمات مرکز بهره مند می گردند. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به دلیل حساسیت معمول در محیط خوابگاه سعی نموده است به صورت دوره ای از حضور یکی از اساتید روانشناس زن جهت ایجاد فضای مناسب روانی در خوابگاه به منظور سازگار نمودن دانشجویان با  آن محیط  استفاده نماید .

اطلاعات مشاور مرکز پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

نام و نام خانوادگی: طوبی ثقتی

پست سازمانی: مشاور مرکز پزشکی

آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مشاوره  

تلفن تماس: ۳۳۴۴۷۰۶۴-۰۱۳

آدرس: رشت - پل تالشان - مجتمع آموزشی امام خمینی(ره)

ساعات حضور: دو.شنبه ها  ۱۰ تا ۱۴ و سه شنبه ها  ساعت ۱۰ تا  ۱۴

    وظائفی که مرکز مشاوره دانشجویی جهت بهینه سازی محیط دانشگاهی دنبال می نماید به شرح زیر عبارتند از:

۱. کمک به دانشجویان جهت سازگاری و هماهنگ گردیدن با محیط دانشگاه

۲. کمک به ارتقاء علمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان و کمک به رفع مشکلات که در این راستا ممکن است دامنگیر دانشجو گردد.

۳. انجام مشاوره با دانشجویان و ارائه راهکار مناسب در جهت رفع مشکلات آنان.

۴.  بررسی و شناسایی علل اختلالات رفتاری دانشجویان و کوشش در بر طرف نمودن آنها.

۵. برگزاری جلسات متعدد با آگاهان امر مشاوره ای.

۶. تهیه بروشور و تراکت های مختلف جهت آگاهی بخشی به دانشجویان در زمینه ها ی مختلف.

     لازم به ذکر است کلیه اطلاعات اخذ شده از دانشجویان به صورت محرمانه در این مرکز نگهداری می گردد و از طریق مشاورین مرکز بنا به درخواست دانشجویان تست های مختلف تشخیص و روان شناسی انجام می پذیرد.

 

آخرین ویرایش۳۰ فروردین ۱۳۹۵