نظام وظیفه و امور مشمولین

اداره امور مشمولین و نظام وظیفه

نام حوزه:معاونت دانشجویی

نام و نام خانوادگی:محمد ابراهیم لقمانی

شرح وظایف: نظام وظیفه امور مشمولین، صدور کارت دانشجویی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

اطلاعات تماس:داخلی: ۱۱۱۷

سوابق اجرایی: ۱۶ سال فعالیت و برگزاری مسابقات و کارهای اجرایی در اداره تربیت بدنی


شرح وظایف امور مشمولین:

  • درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان با شروع هرترم تحصیلی از سازمان وظیفه عمومی استان گیلان
  • شرکت در جلسات نظام وظیفه عمومی استان گیلان
  • معرفی دانشجویان قبل از ثبت نام به پلیس به اضافه ۱۰ استان گیلان جهت دریافت مجوز ثبت نام و ورود به دانشگاه در هر نیمسال تحصیلی
  • مطابق بخشنامه های سازمان و اجرای دقیق آن در تمام مراحل.

هشت تذکر مهم نظام وظیفه

۱. مشمولان غایب مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند و برای این مشمولان معافیت تحصیلی صادر نمی شود.

۲. معافیت تحصیلی برای هر مقطع یکبار صادر می شود لذا تحصیل همزمان در دو دانشگاه سبب لغو معافیت تحصیلی می گردد .

۳. شرط برخورداری از معافیت تحصیلی در تمامی مقاطع شرکت در آزمونهای سراسری برگزار شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی می باشد ( به استثناء موارد که در آئین نامه های مربوط به پذیرش دانشجویان ممتاز، قهرمانان ورزشی، برگزیدگان جشنواره ها و نخبگان احصاء شده است) .

۴. تحصیل در حین خدمت به خلاف ضوابط می باشد و این دسته افراد مشمول معافیت تحصیلی قرار نمی گیرند.

۵. مشمولان فارغ التحصیل فوق دیپلم و بالاتر پس از فراغت از تحصیل حداکثر به مدت شش ماه و در صورت اخراج یا انصراف از تحصیل حداکثر به مدت چهارماه فرصت دارند تا با مراجعه  به دفاتر پلیس به اضافه ۱۰  وضعیت خود را روشن نمایند  در غیر اینصورت به عنوان مشمول غایب شناخته خواهند شد این مدت برای دانشجویان دارای معافیت تحصیلی خارج از کشور حداکثر یکسال می باشد .

۶. مشمولان فارغ التحصیل دانشگاهها چنانچه در مهلت ۶ ماهه پس از فارغ التحصیل موفق به قبولی در مقطع بالاتر شوند مجاز به ادامه تحصیل بوده و برای آنها معافیت تحصیلی صادر می شود .

۷. مشمولان فارغ التحصیلان دانشگاهها با ارائه برگ اعزام بدون غیبت که تاریخ اعزام مندرج در آن سپری نشده باشد می توانند در مقاطع تحصیلی بالاتر ثبت نام و شروع به تحصیل نمایند .

۸. فارغ التحصیلان مقطع کاردانی مجاز به شرکت در آزمون دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند. و در صورت شرکت در آزمونها پیوسته می بایست رشته تحصیلی آنان در دوره کاردانی با رشته تحصیلی کارشناسی پیوسته متجانس  و در یک گروه آزمایشی  قرار داشته  باشد  به نحوی که حداکثر  طی مدت چهارسال دوره کارشناسی پیوسته را به اتمام برساند.

 

آخرین ویرایش۰۵ بهمن ۱۳۹۵