اخبار وب سایت زیر مجموعه

جشن تکلیف ویژه فرزندان اساتید و کارکنان

جشن تکلیف ویژه فرزندان اساتید و کارکنان

آندسته از اساتید و کارکنانی که صاحب فرزند پسر متولد ۱۳۸۰ و فرزند دختر متولد ۱۳۸۶ می باشند یک نسخه از تصویر شناسنامه فرزند خود را حداکثر تا تاریخ ۹۵/۱۰/۲۵ به حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی(دفتر ستاد اقامه نماز) تحویل نمایند.

ادامه مطلب