اخبار وب سایت زیر مجموعه - آرشیو

منابع مصاحبه متقاضیان اخذ مجوز تدریس در درس « آشنایی با قرآن کریم »

منابع مصاحبه متقاضیان اخذ مجوز تدریس در درس « آشنایی با قرآن کریم »

اولین جلسه مصاحبه متقاضیان اخذ مجوز تدریس درس آشنایی با قرآن کریم توسط هیات گزینش استادان به صورت استانی در تاریخ ۹۵/۰۲/۲۹ و در محل اداره کل فرهنگی و اجتماعی واحد رشت برگزار می گردد.

ادامه مطلب